Lev Hållbart – Kurs i Stresshantering

Jag har lyssnat på min omgivning 💡🔔

Utöver mina stressreducerande personliga samtal kommer jag nu erbjuda kortare kurser i hur du lever ditt liv hållbart.

Lev Hållbart är en kurs för 2-6 deltagare. Två kurstillfällen á 60 minuter.

Investeringen till att hitta vägen till ett hållbart liv, utan att behöva berätta om dig själv är totalt 495 kr/deltagare

Skillnaden mellan ett terapeutiskt stressreducerande samtal och denna kursen är att jag här pratar allmänt om stress, vad stress är och hur vi blir stressade. Jag delar även med mig av verktyg för att reducera stress i vardagen och hur du kan återhämta dig. Vid ett terapeutiskt stressreducerande samtal pratar vi om just dig, din stress och dina behov. I enrum. Kursen Lev Hållbart riktar sig till dig och dina vänner, din familj, din partner, dina kollegor eller kanske dig och dina grannar. I stort sett alla behöver tänka på och lära sig att leva hållbart för att räcka till och orka vara den personen vi önskar vara.

Det går även att köra kursen digitalt!

Tryck på Bokafliken för att boka tid!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.